برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

godparent

/ˈɡɒdpeərənt/ /ˈɡɒdpeərənt/

معنی: پدر یا مادر تعمیدی، والدین تعمیدی
معانی دیگر: ولد روحانی، پدر یا مادر تعمیدی (رجوع شود به: godchild)

بررسی کلمه godparent

اسم ( noun )
• : تعریف: an adult who promises at baptism to assume partial responsibility for a child, esp. to oversee his or her religious education.

واژه godparent در جمله های نمونه

1. His godparents were to be her sister Sarah, young Jonna and Bob Lamb.
[ترجمه ترگمان]خانواده او خواهر او سارا، Jonna جوان و باب لم بودند
[ترجمه گوگل]خادمان او خواهر خواهرش خواهر سارا، جوان جوانا و باب لامب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We hopeful godparents are getting seriously impatient.
[ترجمه ترگمان]ما امیدواریم که godparents به طور جدی ناشکیبا شده باشند
[ترجمه گوگل]کاپیتان امیدوار کننده به طور جدی بی صبرانه می رویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Godparents agree to educate their godchild in the practice of the Christian faith.
[ترجمه ترگمان]Godparents بر این عقیده اند که در عمل ایمان مسیحی به godchild خود آموزش دهند
[ترجمه گوگل]خدایان متعهد به آموزش خدایان خود در عمل ایمان مسیحی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Meanwhile, another person, a grandparent or godparent perhaps, will get invaluable alone time with the baby.
[ترجمه ترگمان]در همین حال، یک فرد دیگر به نام پدربزرگ و مادر بزرگ شاید با کودک تنها باشد
[ترجم ...

مترادف godparent

پدر یا مادر تعمیدی (اسم)
godparent
والدین تعمیدی (اسم)
godparent

معنی کلمه godparent به انگلیسی

godparent
• one who sponsors a child at his baptism and promises to oversee his religious education (generally a family friend)
• someone's godparent is a man or woman who agrees to take responsibility for their religious upbringing.

godparent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی توتاخانه
والدين تعميدي (در مسيحيت)؛ كساني كه غسل تعميد براي كودك گذاشته اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی godparent

کلمه : godparent
املای فارسی : گدپرنت
اشتباه تایپی : لخیحشقثدف
عکس godparent : در گوگل

آیا معنی godparent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )