برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

god is my witness

معنی کلمه god is my witness به انگلیسی

god is my witness
• god hears and sees my actions

god is my witness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
خدا شاهده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی god is my witness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )