برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
go - sour
شبکه مترجمین ایران

go sour

go sour را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
ناموفق شدن، رضایت بخش نبودن، دیگر خوشایند نبودن
The relationship turned sour over a financial dispute.
Their investments had begun to go sour.
Their relationship soon went sour.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی go sour مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )