برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

go someone's way

go someone's way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
به‌نقل از میریام وبستر:
1 : .to travel in the same direction as someone
مثال:
Let me walk with you—I'm going your way
2 : .to happen in a way that helps someone
مثال:
Things haven't been going our way lately

1- از مسیر کسی رفتن، دنباله‌رو کسی بودن
2- به‌نفع کسی بودن، راه را برای کسی باز کردن، بر وفق مراد کسی بودن، به کام کسی بودن
English User
برو رد کارت، برو پیِ کارت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی go someone's way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )