برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1551 100 1
شبکه مترجمین ایران

go in one ear and out the other

معنی کلمه go in one ear and out the other به انگلیسی

go in one ear and out the other
• be heard but disregarded; put out of mind; fail to pay attention

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
If you say that something you hear goes in one ear and out the other, you mean you quickly forget it
MS
یه گوشش در است یه گوشش دروازه
A.C.E
گوش نکردن یا توجه نکردن ، فورا فراموش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی go in one ear and out the other مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )