برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
go - long - way
شبکه مترجمین ایران

go a long way

go a long way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا ذوالقدر
موفق بودن
فیض
تا مدتی کافی بودن
Deimos
بسیار موفق بودن
ندا
تاثیر زیادی داشتن/ تاثیر بسزایی داشتن
سعید صفاری مقدم
- تاثیر یا سهم قابل ملاحظه/بسزایی در بانجام/به سرانجام رسوندن کار یا رسیدن به هدفی داشتن(معمولا با toward(s))
The money raised will go a long way towards providing essential food and medicine.
- موفق بودن (در حرفه یا زندگی شخصی)
It was clear from a very young age that Kylie would go a long way.
anis
go a long way: موفق بودن
go a long way towards doing sth:خیلی مفید بودن
A.C.E
خیلی موفق شدن
Mobina
Be successful
مرتضی حمزه سرکانی
آیندۀ بسیار موفقی داشتن؛ مثال:
You'll go a long way if you learn to never quit.
اگر یاد بگیری هیچوقت تسلیم نشوی، آینده بسیار موفقی خواهی داشت.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی go a long way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )