برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

glycemic index

glycemic index را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
شاخص قند خون بعد از خوردن غذا - میزان گلوکوز در خون
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
a measure of the rate at which the level of sugar in the blood increases after eating a particular food
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
the presence of glucose in the blood

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی glycemic index مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )