برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

glug


قل قل (مثل صدای آب که از بطری سرازیر بیرون می آید)، قل قل کردن، شر شر کردن، قورت قورت نوشیدن، (آبگونه ای را) با عجله خوردن، شر شر کردن قورت قورت نوشیدن

واژه glug در جمله های نمونه

1. One jumps into the pond. Glug, Glug! five green frogs, On a little log.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن‌ها به درون استخر می‌پرد glug، glug! پنج قورباغه سبز بر روی یک log کوچک
[ترجمه گوگل]یک به آبشار پرش می کند گنگ، گنگ! پنج قورباغه سبز، در یک ورودی کوچک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One jumps into the pond. Glug, Glug! one green frogs, On a little log.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن‌ها به درون استخر می‌پرد glug، glug! یک قورباغه سبز، روی یک log کوچک
[ترجمه گوگل]یک به آبشار پرش می کند گنگ، گنگ! یک قورباغه سبز، در یک ورودی کوچک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One jumps into the pond. Glug, Glug! six green frogs, On a little log.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن‌ها به درون استخر می‌پرد glug، glug! شش قورباغه سبز بر روی یک log کوچک
[ترجمه گوگل]یک به آبشار پرش می کند گنگ، گنگ! شش قورباغه سبز، در یک ورودی کوچک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One jumps into the pond. Glug, Glug! two green frogs, On a little log.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن‌ها به درون استخر می‌پرد glug، glug! دو قورباغه سبز، ...

معنی کلمه glug به انگلیسی

glug
• make a gurgling sound

glug را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Artin
قل قل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی glug
کلمه : glug
املای فارسی : گلوگ
اشتباه تایپی : لمعل
عکس glug : در گوگل

آیا معنی glug مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )