برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

gloat

/ɡloʊt/ /ɡləʊt/

معنی: نگاه از روی کینه و بغض، نگاه عاشقانه و حاکی از علاقه، خیره نگاه کردن، نگاه حسرت امیز کردن
معانی دیگر: نگاه پیروزمندانه، (از روی کینه یا طمع) نگاه کردن یا اندیشیدن، (از روی کینه یا انتقام) نگریستن، نگاه از روی کینه و بغ­

بررسی کلمه gloat

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: gloats, gloating, gloated
• : تعریف: to feel or express pleasure, pride, or satisfaction, often at someone else's expense.
مترادف: crow
مشابه: boast, brag, exult, preen, relish, revel, triumph, vaunt

- She gloated over her rival's defeat.
[ترجمه ترگمان] با حسرت به شکست رقیب خود نگاه می‌کرد
[ترجمه گوگل] او بر شکست رقیبش غلبه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: gloatingly (adv.), gloater (n.)
• : تعریف: the act or emotion of gloating.
مشابه: boast, vaunt

واژه gloat در جمله های نمونه

1. Never gloat over the ruin of your friend.
[ترجمه محسنی] هرگز از شکست دوست خود احساس پیروزی نکن
|
[ترجمه ترگمان] هیچوقت خراب کردن دوست دوستت رو خالی نکن
[ترجمه گوگل]هرگز از سرزنش دوستت نترس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His enemies were quick to gloat at his humiliation.
[ترجمه ترگمان]دشمنانش به سرعت به تحقیر او نگاه می‌کردند
[ترجمه گوگل]دشمنان او در تحقیر خویش به سر می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is nothing to gloat about.
[ترجمه ترگمان]این چیزی نیست که بخوای نگرانش باشی
[ترجمه گوگل]این چیزی نیست که در مورد آن مورد توجه قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I hope you haven't just come here to gloat.
[ترجمه ترگمان]امیدوار ...

مترادف gloat

نگاه از روی کینه و بغض (اسم)
gloat
نگاه عاشقانه و حاکی از علاقه (اسم)
gloat
خیره نگاه کردن (فعل)
glower , gaze , stare , glare , gape , gloat , gorgonize
نگاه حسرت امیز کردن (فعل)
gloat

معنی کلمه gloat به انگلیسی

gloat
• feel or express triumphant and malicious satisfaction at another's misfortune, exult
• when someone gloats, they show great pleasure at their own success or at other people's failure.

gloat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
نگاه تحقیر آمیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی gloat

کلمه : gloat
املای فارسی : گلت
اشتباه تایپی : لمخشف
عکس gloat : در گوگل

آیا معنی gloat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )