برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

give the lie to someone

معنی کلمه give the lie to someone به انگلیسی

give the lie to someone
• deny

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول قنبری
serve to show that (something previously assumed to be the case) is not true
رسول قنبری
نادرستی چیزی را ثابت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی give the lie to someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )