برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

give a treat

give a treat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
give someone a treat: یه کار ویژه برای کسی کردن یا یه چیز خاص براشون گرفتن
ヴァヒド
(عامیانه) یه حال اساسی دادن
کاری کنی طرف ذوق مرگ بشه

خوشگذارانی کردن ...ولخرجی کردن...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی give a treat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )