برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1434 100 1

gilldert

معنی gilldert در دیکشنری تخصصی

gilldert
[برق و الکترونیک] گیلبرت واحد نیریو محرکه ی مغناطیسی در سیستم CGS که برابر است با انتگرال خطی شدت میدان مغناطیسی بر حسب ارستد در اطراف مدار مغناطیسی . یک گیلبرت برابر با 0/7956 آمپر- دور است . یک گیلبرت در سانتیمتر برابر با یک ارستد است استفاده از واحد SI ، آمپر - دور ، ترجیح داده می شود .

gilldert را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی gilldert مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )