برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

gill slit

/ˈɡɪlsˈlɪt/ /ɡɪlslɪt/

شکاف دستگاه تنفس ماهی، شکاف برانشی

gill slit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gill slit
کلمه : gill slit
املای فارسی : گیل سلیط
اشتباه تایپی : لهمم سمهف
عکس gill slit : در گوگل

آیا معنی gill slit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )