برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1428 100 1

gill net

/ˈɡɪlˈnet/ /ɡɪlnet/

(آمریکا) تور ماهیگیری (که به طور عمودی مثل دیواره در آب قرار می دهند و پره یا آبشش ماهی ها در شبکه های آن گیر می کند)، تور دیواره ای، دامی که چون ماهی دران افتدوبخواهدبرگرددبکوشک ماهی گیرکرده ان

بررسی کلمه gill net

اسم ( noun )
• : تعریف: a net set upright in the water in order to catch fish by the gills.
مشابه: net

معنی کلمه gill net به انگلیسی

gill net
• fishing net suspended upright in the water with meshes that enable to catch fish by their gills

gill net را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gill net
کلمه : gill net
املای فارسی : گیل ننت
اشتباه تایپی : لهمم دثف
عکس gill net : در گوگل

آیا معنی gill net مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )