برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

gill fungus


(گیاه شناسی) قارچ آبششی (تیره ی agaricaceae)

بررسی کلمه gill fungus

اسم ( noun )
• : تعریف: a fleshy fungus with blade-shaped gills on the underside of its cap; mushroom.

gill fungus را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gill fungus
کلمه : gill fungus
املای فارسی : گیل فونگوس
اشتباه تایپی : لهمم بعدلعس
عکس gill fungus : در گوگل

آیا معنی gill fungus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )