برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

gift causa mortis

معنی کلمه gift causa mortis به انگلیسی

gift causa mortis
• gift given by a person facing death to a specific recipient on condition that the property must be returned in the event that the giver does not die

gift causa mortis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مَمَد
هبه ناشی از فوت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی gift causa mortis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )