برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1355 100 1

ghost dance

/ɡoʊstˈdæns/ /ɡəʊstdɑːns/

معنی: رقص ارواح
معانی دیگر: رقص ارواح (نوعی رقص مذهبی سرخپوستان آمریکای شمالی در قرن نوزدهم)

مترادف ghost dance

رقص ارواح (اسم)
ghost dance

معنی کلمه ghost dance به انگلیسی

ghost dance
• native american dance performed to summon the dead and invoke the restoration of native lands and traditional ways of life (common during the late 19th century)

ghost dance را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ghost dance
کلمه : ghost dance
املای فارسی : قسط دانس
اشتباه تایپی : لاخسف یشدزث
عکس ghost dance : در گوگل

آیا معنی ghost dance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )