برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - to - know - someone

get to know someone


با کسی آشنا شدن، کسی را خوب شناختن

get to know someone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
شناختن افراد با وقت گذراندن با آنها
Ihetafamsa
Learn about and become friends with someone

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get to know someone
کلمه : get to know someone
املای فارسی : گات تو نو ساموان
اشتباه تایپی : لثف فخ ندخص سخئثخدث
عکس get to know someone : در گوگل

آیا معنی get to know someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران