برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - the - wrong - end - of - the - stick

get the wrong end of the stick

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

masoud
برداشت اشتباه از چیزی
اشتباه فهمیدن موضوعی
محمد هاشم امیری
Syn:misspelling
اشتباه برداش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get the wrong end of the stick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )