برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

get clobbered

get clobbered را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
خرد شدن [چه جسمی چه روحی]

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی get clobbered مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )