برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - back - into - the - swing - of - things

get back into the swing of things

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Siyavash
دوباره روی روال (چیزی) افتادن

دوباره عادت کردن به یک وضعیت، پس از ایجاد مدتی وقفه در جریان وقوع آن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get back into the swing of things مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )