برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - visual - on - sth
شبکه مترجمین ایران

get a visual on sth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
پاییدن چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی get a visual on sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )