برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - hold - of - someone
شبکه مترجمین ایران

get a hold of someone

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
to communicate with someone
اسی مانکن
get ahold of�someone

(also�get hold of�someone)

با کسی تماس گرفتن
(مخصوصا با تلفن)


♤to�communicate�with someone,�esp. by�telephone

I haven’t�talked�to her in�years, so I wouldn’t�know�how to get�hold�of her anymore.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی get a hold of someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )