برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

get a chance

get a chance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
فرصت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی get a chance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )