برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1361 100 1

genius

/ˈdʒiːnjəs/ /ˈdʒiːnɪəs/

معنی: استعداد، خوش طبعی، ژنی، دماغ، نابغه، نبوغ
معانی دیگر: هوش سرشار، ذکاوت زیاد، هوشمندی، استعداد زیاد، بسیار باهوش، فرزاد، دارای استعداد سرشار، (در مورد ملت ها و مکان ها و ادوار) خصوصیات، تجلی، ذات، اصل و گوهر، کنه، (اغلب با g بزرگ) روح حافظ شخص یا مکان بخصوصی، هر یک از دو روح خوب و بد که به اعتقاد قدما سرنوشت انسان را تحت تاثیر قرار می دهند، کسی که بر دیگری تاثیری ژرف می گذارد، (عقاید رومیان قدیم) روح محافظ شخص که هنگام تولد او مامور می شود، روح، همزاد، جنی، جن و پری، نبوه، دماه

بررسی کلمه genius

اسم ( noun )
حالات: genii, geniuses
(1) تعریف: extraordinary power of intellect, esp. as shown in artistic or scientific work.
مترادف: brilliance
متضاد: idiocy, stupidity
مشابه: brightness, creativity, imagination, ingenuity, intellect, intelligence, sagacity, smartness, talent

- It required genius to imagine and design these machines.
[ترجمه منصور] برای تصور و طراحی ماشین ها به نبوغ نیاز است.
|
[ترجمه ترگمان] این دستگاه به نبوغ نیاز داشت تا این ماشین‌ها را تصور و طراحی کند
[ترجمه گوگل] این نابغه به تصور و طراحی این ماشین ها نیاز داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This painting truly shows the artist's genius.
[ترجمه منصور] این نقاشی واقعا نبوغ هنرمند را نشان می دهد.|
[ترجمه ترگمان] این نقاشی واقعا نبوغ هنرمند را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل ...

واژه genius در جمله های نمونه

1. his genius was in lexicography
نبوغ او در فرهنگ‌نگاری بود.

2. mere genius
نبوغ محض

3. shakespeare's genius dims the lustre of other writers
نبوغ شکسپیر درخشندگی نویسندگان دیگر را تار می‌نمایاند.

4. the genius of elizabethan poetry
ویژگی‌های اساسی شعر دوره‌ی الیزابت

5. a stone genius
نابغه‌ی تمام عیار!

6. her scintillating genius
نبوغ درخشان او

7. he has a genius for poetry
او نبوغ شعر دارد.

8. shakespeare was the genius of that young poet
شکسپیر الهامگر آن شاعر جوان بود.

9. sherry has a genius for getting along with people
شری در مردم‌داری نبوغ دارد.

10. a man of various genius
مردی دارای نبوغ در چند زمینه

11. from childhood on, her genius flowered
نبوغ او از کودکی گل کرد.

12. he was the evil genius of that unfortunate prince
او برای آن شاهزاده‌ی تیره بخت ناصح بسیار بدی بود.

13. abbas was a man of genius
عباس مردی ...

مترادف genius

استعداد (اسم)
susceptibility , aptitude , capacity , amplitude , art , liability , verve , brilliance , tendency , ingenuity , shift , turn , talent , flair , gift , caliber , aptness , property , knack , genius , faculty , predisposition
خوش طبعی (اسم)
vivacity , talent , buoyancy , cleverness , genius , sanguinity
ژنی (اسم)
talent , gift , dowry , genius
دماغ (اسم)
pecker , encephalon , genius
نابغه (اسم)
genius , wizard
نبوغ (اسم)
ingenuity , genius

معنی عبارات مرتبط با genius به فارسی

(لاتین) روح محافظ هر مکان، حالت و جو ویژه ی هر مکان
روح یافرشته ای که هلاکت شخص رافراهم میسازد
روح یافرشته ای که رستگاری شخص رافراهم میکند

معنی کلمه genius به انگلیسی

genius
• great mental ability; one with great mental ability, very intelligent or talented person; great natural ability, talent
• guardian angel or spirit (roman mythology); one who has much influence over another person; (islamic mythology) jinni
• a genius is a highly intelligent, creative, or talented person.
• genius is very great ability or skill in something.
• genius is also an excellent quality which makes something distinct from everything else; a literary use.
evil genius
• brilliant person who uses his intelligence for evil purposes
good genius
• brilliance or great intelligence that is used for the benefit of mankind
stroke of genius
• bright idea, ingenuous invention
young genius
• child prodigy

genius را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ليلي يوسفيان
يك نوع مارك در تجهیزات ورودی رایانه مانند ماوس، كيبورد ..
بی نام
people that they are very clever
Katayoun
با استعداد
سجاد مصلحی
1-نبوغ-خلاقیت
2-نابغه-با استعداد
سجاد مصلحی
A genius is a very smart person
ایمان حجتی
اگه در نقش اسم به کار بره، معنی نابغه و نبوغ و استعداد میده، اگه در نقش صفت به کار بره،این معنی ها رو میده: هوشمندانه، مبتکرانه، ماهرانه، نابغه، نوآورانه و خلاقانه و غیره
.......
نابغه
کسی که ایکیو خیلی بالا دارد
يار دلواري
نابغه
suit yourself هرجور عشقته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی genius
کلمه : genius
املای فارسی : جنیوس
اشتباه تایپی : لثدهعس
عکس genius : در گوگل

آیا معنی genius مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )