برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

generational

واژه generational در جمله های نمونه

1. People's lifestyles are usually fixed by generational habits and fashions.
[ترجمه ترگمان]سبک زندگی مردم معمولا با عادات و مده‌ای نسلی ثابت می‌شود
[ترجمه گوگل]شیوه زندگی مردم معمولا توسط عادت های نسل و مدل ها ثابت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Doctrinaire denial of a generational injustice does no justice either to the truth or to the victims.
[ترجمه ترگمان]انکار ظلم نسلی به حقیقت و یا به قربانیان حق ندارد
[ترجمه گوگل]انکار عدالت اداری از یک بی عدالتی نسبی هیچ عددی را به حقیقت یا قربانی نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But generational time can gradually lead on to an appreciation of dates and time-lines.
[ترجمه ترگمان]اما زمان نسلی می‌تواند به تدریج به قدردانی از تاریخ‌ها و زمان منجر شود
[ترجمه گوگل]اما زمان نسلی می تواند به تدریج به قدردانی از تاریخ ها و خطوط زمان منجر شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Whatever their differences in generational outlook and political philosophy, Ronald Reagan shared the same youthful encounter with hell.
...

معنی کلمه generational به انگلیسی

generational
• of generations

generational را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
مربوط به نسلی خاص، گاهی اوقات برای بیان تفاوت بین نسل های مختلف از آن استفاده می شود، همچون اختلاف نسل ها
سارافرجپور
نسلی
بین نسل ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی generational مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )