برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

generating


System.String[]

واژه generating در جمله های نمونه

1. generating line
(ریاضی) خط مولد

2. They will tie the generating station in with the power system.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها ایستگاه مولد برق را با سیستم قدرت به تساوی خواهند رساند
[ترجمه گوگل]آنها ایستگاه تولید را با سیستم برق وصل خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There are many ways of generating a two - dimensional representation of an object.
[ترجمه ترگمان]راه‌های زیادی برای ایجاد یک نمایش دوبعدی از یک شی وجود دارد
[ترجمه گوگل]روش های زیادی برای تولید نمای دو بعدی از یک شی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Brainstorming is a good way of generating ideas.
[ترجمه ترگمان]ایده پردازی روشی خوب برای ایجاد ایده‌ها است
[ترجمه گوگل]طوفان مغزی راه خوبی برای تولید ایده ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Surveyors say the fault line is capable of generating a major earthquake once in a hundred years.
[ترجمه ترگمان]Surveyors می‌گویند که ...

مترادف generating

مولد (صفت)
begetting , generating , producing , produced , bringing forth , born , begotten

معنی generating در دیکشنری تخصصی

generating
[ریاضیات] مولد، پدیدآور، مولد، ایجاد کننده
[عمران و معماری] منحنی مولد
[ریاضیات] خم مولد
[ریاضیات] عنصر مولد
[عمران و معماری] تابع مولد
[ریاضیات] تابع مولد، تابع ایجاد کننده
[آمار] تابع مولّد
[عمران و معماری] خط ایجاد
[ریاضیات] خط مولد
[برق و الکترونیک] نیروگاه
[ریاضیات] فرایند تولید، فرایند تولید چرخ دنده
[ریاضیات] مجموعه ی تولید کننده
[ریاضیات] دستگاه مولد
[برق و الکترونیک] خود مولد

معنی کلمه generating به انگلیسی

generating
• causing, producing
generating offspring
• bearing children

generating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fateme
تولید
محدثه فرومدی
موجد، ایجادگر، ایجادکننده، تولیدکننده
ایجاد، تولید
SSB 💫
ساختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی generating
کلمه : generating
املای فارسی : گنرتینگ
اشتباه تایپی : لثدثقشفهدل
عکس generating : در گوگل

آیا معنی generating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )