برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

generating function

/ˈdʒenəˌretɪŋˈfəŋkʃn̩/ /ˈdʒenəreɪtɪŋˈfʌŋkʃn̩/

تابع مولد، تابع زاینده

معنی generating function در دیکشنری تخصصی

generating function
[عمران و معماری] تابع مولد
[ریاضیات] تابع مولد، تابع ایجاد کننده
[آمار] تابع مولّد
[ریاضیات] تابع مولد دو متغیره
[آمار] تابع مولّد دومتغیّره
[ریاضیات] تابع مولد گشتاور عاملی
[ریاضیات] تابع مولد گشتاور
[آمار] تابع مولّد گشتاورها
[ریاضیات] تابع مولد احتمال
[آمار] تابع مولّد احتمال
[آمار] تابع U (تابع مولّد احتمال عام)

generating function را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی generating function

کلمه : generating function
املای فارسی : گنرتینگ فانکشن
اشتباه تایپی : لثدثقشفهدل بعدزفهخد
عکس generating function : در گوگل

آیا معنی generating function مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )