برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

generated error

/ˈdʒenəˌretədˈerər/ /ˈdʒenəreɪtɪdˈerə/

خطای تولید شده

generated error را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی generated error

کلمه : generated error
املای فارسی : گنرتد ارور
اشتباه تایپی : لثدثقشفثی ثققخق
عکس generated error : در گوگل

آیا معنی generated error مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )