برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

generalship

/ˈdʒenərəlˌʃɪp/ /ˈdʒenrəlʃɪp/

معنی: ریاست، سرتیپی، سرلشکری، علم لشکرکشی
معانی دیگر: مقام ژنرالی، تیمساری، سپهبدی، رهبری ماهرانه، مدیریت

بررسی کلمه generalship

اسم ( noun )
(1) تعریف: skill in leading a large military force, esp. in wartime.

(2) تعریف: leadership or direction of a complex enterprise, esp. as manifested in skill at strategy.

واژه generalship در جمله های نمونه

1. We have muddled through, not by great generalship, but by the courage of common men.
[ترجمه ترگمان]ما به طور کلی با هم تفاهم داریم، نه با علم و جرات، بلکه با شجاعت مردان معمولی
[ترجمه گوگل]ما از طریق جنبش، نه از جنبش بزرگ، بلکه با شجاعت مردان عادی، سر و کار داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These are the first principles of Orc generalship . . . the things that everybody learns pretty quickly.
[ترجمه ترگمان]این‌ها اولین اصول جنگی او رکی هستند چیزهایی که همه به سرعت یاد می‌گیرند
[ترجمه گوگل]این نخستین اصول رسمی Orc است چیزهایی که همه به سرعت یاد می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The generalship of the Union was far inferior.
[ترجمه ترگمان]فرمانده اتحادیه به مراتب کم‌تر از او بود
[ترجمه گوگل]جنبش اتحادیه بسیار پایین تر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It needed a prodigious amount of generalship to marshal these forces.
[ترجمه ترگمان]مدیریت این نیروها به مقدار زیادی نیاز داشت
[ترجمه گوگل]این ...

مترادف generalship

ریاست (اسم)
superintendency , chairmanship , superintendence , presidency , headship , generalship
سرتیپی (اسم)
generalship
سرلشکری (اسم)
generalship
علم لشکرکشی (اسم)
generalship

معنی عبارات مرتبط با generalship به فارسی

معنی کلمه generalship به انگلیسی

generalship
• rank of general; position of general; leadership, military management; strategy

generalship را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی generalship

کلمه : generalship
املای فارسی : گنرلشیپ
اشتباه تایپی : لثدثقشمساهح
عکس generalship : در گوگل

آیا معنی generalship مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )