برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

generally speaking


به طور کلی، به طور اعم، معمولا

واژه generally speaking در جمله های نمونه

1. Generally speaking, boys like active sports more than girls do.
[ترجمه ترگمان]به طور کلی، پسرها بیشتر از دختران به ورزش‌های فعال علاقه دارند
[ترجمه گوگل]به طور کلی، پسران از ورزش های فعال بیشتر از دختران استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Generally speaking, the coldest weather comes in January.
[ترجمه ترگمان]به طور کلی سردترین آب و هوا در ماه ژانویه صورت می‌گیرد
[ترجمه گوگل]به طور کلی، سردترین آب و هوا در ماه ژانویه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Generally speaking, it's quite a good school.
[ترجمه ترگمان]به طور کلی، مدرسه خوبی است
[ترجمه گوگل]به طور کلی، این یک مدرسه خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Generally speaking, it's quite a fair settlement.
[ترجمه ترگمان]به طور کلی صحبت کردن منصفانه است
[ترجمه گوگل]به طور کلی، این کاملا یک راه حل عادلانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحی ...

معنی generally speaking در دیکشنری تخصصی

generally speaking
[ریاضیات] به طور کلی، قطع نظر از جزئیات، در حالت کلی

معنی کلمه generally speaking به انگلیسی

generally speaking
• in general terms, generally

generally speaking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
in general
یزدان
به طور کلی
محسن روحی راد
به بیانی ساده
simin
کلا ، به طور کلی ، در کل و ...
علی فرهادی
عموما،
uSER
به طور کلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی generally speaking

کلمه : generally speaking
املای فارسی : گنرللی اسپیکینگ
اشتباه تایپی : لثدثقشممغ سحثشنهدل
عکس generally speaking : در گوگل

آیا معنی generally speaking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )