برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

gender bias

gender bias را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
تبعیض جنسیتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی gender bias مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )