برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1404 100 1

gazelle

/ɡəˈzel/ /ɡəˈzel/

معنی: بز کوهی، اهوی کوهی، غزال
معانی دیگر: (جانورشناسی - از ریشه ی عربی) غزال (procapra)

بررسی کلمه gazelle

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several graceful African and Asian antelopes with ringed, slightly curved horns.

واژه gazelle در جمله های نمونه

1. The gazelle is one of the swiftest and most graceful of animals.
[ترجمه ترگمان]غزال یکی از سریع‌ترین و most حیوانات است
[ترجمه گوگل]گزیل یکی از سریع ترین و زیباترین حیوانات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is like the gazelle running faster than other gazelles rather than running faster than cheetahs.
[ترجمه ترگمان]این مثل غزال است که سریع‌تر از یوزپلنگ‌ها می‌دود تا سریع‌تر از یوزپلنگ‌ها
[ترجمه گوگل]این مانند گیلاس است که سریعتر از دیگر گیاهان اجرا می شود و نه سریعتر از گوپه ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Half an hour later the Gazelle returns from task, followed shortly afterwards by the Scout.
[ترجمه ترگمان]نیم ساعت بعد the از کار برمی گردد و بعد از مدت کوتاهی توسط جیپ پیروی می‌شود
[ترجمه گوگل]نیم ساعت بعد گازلل از کار باز می گردد، به زودی پس از آن توسط Scout دنبال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hunting will be restricted to smaller game like gazelle, and exclude big game animals like elephants, rhinos and lions.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف gazelle

بز کوهی (اسم)
antelope , chamois , ibex , gazelle
اهوی کوهی (اسم)
gazelle , deer
غزال (اسم)
gazelle , seller of cotton yarn

معنی کلمه gazelle به انگلیسی

gazelle
• small antelope (of africa and asia)
• a gazelle is a kind of small antelope.

gazelle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohammad.mahdi
آهو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gazelle
کلمه : gazelle
املای فارسی : گزلل
اشتباه تایپی : لشظثممث
عکس gazelle : در گوگل

آیا معنی gazelle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )