برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

gating


الکترونیک : قطع متناوب

gating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ادیب
راهور
gating systems = سیستم های راهور
di darkestar
(شبکه عصبی مصنوعی)
دروازه دار کردن
مرتضی بزرگیان
دروازه‌بندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی gating

کلمه : gating
املای فارسی : گاتینگ
اشتباه تایپی : لشفهدل
عکس gating : در گوگل

آیا معنی gating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )