برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1351 100 1

garbage disposal

/ˈgɑrbɪʤ dɪˈspoʊzəl/ /ˈgɑrbɪʤ dɪˈspoʊzəl/

بردن یا جمع آوری آشغال، آشغالدانی

واژه garbage disposal در جمله های نمونه

1. Run lemon wedges or fresh mint leaves through garbage disposal to kill odors.
[ترجمه ترگمان]آب‌نبات لیمویی یا نعناع تازه را در زباله دفع زباله جا به جا می‌کند
[ترجمه گوگل]قارچ لیمو یا برگ نعناع تازه را از طریق دفع زباله اجرا کنید تا بوی ها را بشکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our garbage will be put in a garbage disposal unit that will eliminate the need for trash collection.
[ترجمه ترگمان]زباله ما در یک واحد دفع زباله قرار خواهد گرفت که نیاز به جمع‌آوری زباله را از بین می‌برد
[ترجمه گوگل]زباله های ما در یک واحد دفن زباله قرار می گیرد که نیاز به جمع آوری زباله را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Garbage disposal is a major problem in most cities around the world.
[ترجمه ترگمان]دفع زباله یک مشکل بزرگ در اغلب شهره‌ای سراسر جهان است
[ترجمه گوگل]دفع زباله یک مشکل عمده در اکثر شهرهای سراسر جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Your garbage disposal should be in A - one shape now, ma'am.
[ترجمه ترگمان ...

garbage disposal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
وسیله ای در زیر سینک آشپزخانه که تکه های درشت آشغال ریخته شده را ریزریز میکند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی garbage disposal
کلمه : garbage disposal
املای فارسی : گربگ دیسپسل
اشتباه تایپی : لشقذشلث یهسحخسشم
عکس garbage disposal : در گوگل

آیا معنی garbage disposal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )