برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

garbage collection

/ˈɡɑːrbɪdʒkəˈlekʃn̩/ /ˈɡɑːbɪdʒkəˈlekʃn̩/

زباله روبی

واژه garbage collection در جمله های نمونه

1. According to a survey of 606 city residents, garbage collection was the city service people liked most.
[ترجمه ترگمان]براساس یک نظرسنجی از ساکنان شهر ۶۰۶، جمع‌آوری زباله شهری بود که مردم بیشتر آن را دوست داشتند
[ترجمه گوگل]بر اساس یک نظرسنجی از 606 شهروند شهر، جمع آوری زباله خدمات شهری بیشترین محبوبیت را داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Garbage collection and street cleaning were haphazard, public transportation was a mess.
[ترجمه ترگمان]جمع‌آوری زباله و تمیز کردن خیابانی اتفاقی بود، حمل و نقل عمومی یک آشفتگی بود
[ترجمه گوگل]جمع آوری زباله و تمیز کردن خیابان ها بی وقفه بود، حمل و نقل عمومی یک ظرف غذا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The board fired the garbage collection service and contracted with another young man, on condition that he hire Kenilworth-Parkside residents.
[ترجمه ترگمان]هیات‌مدیره خدمات جمع‌آوری زباله را اخراج کرد و با یک مرد جوان دیگر قرارداد بست تا ساکنان Kenilworth - Parkside را استخدام کند
[ترجمه گوگل]هیئت مدیره خدمات جمع آوری زباله را اخراج کرد و با یکی دیگر از جوانان قرارداد بست، با این شرط که او ساکنان کنیلورث پارکساید را استخدام کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی garbage collection در دیکشنری تخصصی

garbage collection
[کامپیوتر] زباله روبی ؛ پاک کردن خانه های بلااستفاده حافظه در یک فایل

garbage collection را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی garbage collection

کلمه : garbage collection
املای فارسی : گربگ کالکشن
اشتباه تایپی : لشقذشلث زخممثزفهخد
عکس garbage collection : در گوگل

آیا معنی garbage collection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )