برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1711 100 1
شبکه مترجمین ایران

gain the upper hand

معنی کلمه gain the upper hand به انگلیسی

gain the upper hand
• win; acquire an advantage

gain the upper hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
(بر کسی) پیشی جستن؛ (بر کسی) تفوق یافتن؛ (از کسی) پیش افتادن؛ (از کسی) پیشی گرفتن؛ (بر کسی) غالب شدن؛ (بر کسی) غلبه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی gain the upper hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )