برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

gain insight into

معنی کلمه gain insight into به انگلیسی

gain insight into
• acquire the ability to understand (a situation, person, machine, etc.)

gain insight into را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
perceive
فهمیدن
درک کردن
دریافتن
مشاهده کردن
حسن
to gain the ability

مرتضی حمزه سرکانی
از چیزی آگاه شدن؛ از چیزی مطلع شدن؛
Abolfazl Ehsani
If you gain insight or an insight into a complex situation or problem, you gain an accurate and deep understanding of it
EX:
The project would give scientists new insights into what is happening to the Earth's atmosphere

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی gain insight into مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )