برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

gadabout

/ˈɡædəbaʊt/ /ˈɡædəbaʊt/

معنی: اواره، ادم ولگرد، سرگردان، دربدر، سر گردان
معانی دیگر: ولگرد و خوشگذران، دوره گرد و عیاش، هرزه، آدم ددری

بررسی کلمه gadabout

اسم ( noun )
• : تعریف: a person who roams from place to place, often seeking gossip or amusement.

واژه gadabout در جمله های نمونه

1. Where have you been, you young gadabout!
[ترجمه ترگمان]کجا بودی، جوان gadabout!
[ترجمه گوگل]شما کجا بوده اید، شما جوان هستید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She's become quite a gadabout since she left home.
[ترجمه ترگمان]از وقتی که از خانه رفت خیلی حالش بهتر شده
[ترجمه گوگل]او از زمانی که از خانه بیرون آمده است کاملا ازدواج کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She have become quite a gadabout since she leave home.
[ترجمه ترگمان]از وقتی که خانه را ترک کرده از خانه خارج شده‌است
[ترجمه گوگل]او از زمانی که از خانه بیرون می آید کاملا از هم جدا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I is that a gadabout soul weep over again !
[ترجمه ترگمان]این است که یک روح gadabout دوباره گریه می‌کند!
[ترجمه گوگل]من این روحیه گناه را دوباره گریه می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف gadabout

اواره (اسم)
runabout , gadabout , tramp , wanderer , straggler , immigrant , straggle
ادم ولگرد (اسم)
beachcomber , gadabout
سرگردان (اسم)
runabout , gadabout , displaced person , wanderer , vagrant
دربدر (صفت)
homeless , gadabout , mendicant
سر گردان (صفت)
astray , adrift , erratic , stray , wandering , runabout , homeless , errant , gadabout , helpless , vagrant

معنی عبارات مرتبط با gadabout به فارسی

ولگردخانم، ددری خانم، هرجایی خانم

معنی کلمه gadabout به انگلیسی

gadabout
• wanderer, idler

gadabout را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی gadabout

کلمه : gadabout
املای فارسی : گدبوت
اشتباه تایپی : لشیشذخعف
عکس gadabout : در گوگل

آیا معنی gadabout مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )