برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

gable roof

/ˈɡeɪbl̩ˈruːf/ /ˈɡeɪbl̩ruːf/

معنی: شیروانی، پشت بام شیروانی دار
معانی دیگر: بام شیروانی

بررسی کلمه gable roof

اسم ( noun )
• : تعریف: a roof with two surfaces that slope down and out from a ridge to form a gable at each end.

واژه gable roof در جمله های نمونه

1. A winged gable roof is a variation of the gable roof style in which the joists continue beyond the edge of the walls.
[ترجمه ترگمان]سقف شیروانی دار یک تغییر از سبک سقف جداره است که در آن the به فراتر از لبه دیوارها ادامه می‌دهند
[ترجمه گوگل]سقف دروازه ای بالدار، تنوع سبک سقف دروازه ای است که در آن بانی ها از لبه دیوارها ادامه می یابند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some of the Chinese grottos adopted a gable roof, which is a fusion of Chinese architecture tradition and that of Buddhism.
[ترجمه ترگمان]برخی از غارهای چینی سقف گنبدی دارند که ترکیبی از سنت معماری چینی و بودایی است
[ترجمه گوگل]بعضی از غارهای چینی سقف دروازه ای را که ترکیبی از سنت معماری چینی و بودیسم است، اتخاذ کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The results show that the top of the gable roof endures strongest tensile stress and is relatively vulnerable under effect of strong earthquake.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می‌دهد که بالای سقف شیروانی شدیدترین تنش کششی را تحمل می‌کند و در اثر زلزله شدید نسبتا آسیب‌پذیر است
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که بالای سقف دروازه، قوی ترین استرس کششی را تحت تاثیر قرار می دهد و تحت تاثیر زلزله شدید قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف gable roof

شیروانی (اسم)
gable roof
پشت بام شیروانی دار (اسم)
gable roof

معنی gable roof در دیکشنری تخصصی

gable roof
[عمران و معماری] شیروانی - بام دو شیب - بام جناقی - بام شیبدار

معنی کلمه gable roof به انگلیسی

gable roof
• roof that covers the triangular end of a wall

gable roof را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی gable roof

کلمه : gable roof
املای فارسی : قبل روف
اشتباه تایپی : لشذمث قخخب
عکس gable roof : در گوگل

آیا معنی gable roof مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )