برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

gabion

/ˈɡeɪbiːən/ /ˈɡeɪbjən/

سبد استوانه ای شکل (که در قدیم آن را از خاک یا ریگ پر می کردند و در ساختن استحکامات از آن استفاده می کردند)، سبد استوانه شکل بدون ته که از خاک پر کرده و برای جان پناه بکار میبرند

بررسی کلمه gabion

اسم ( noun )
(1) تعریف: a round wicker basket filled with stones or earth, used in building fortifications.

(2) تعریف: a metal cylinder filled with stones, used in the building of foundations, dams, and jetties.

معنی gabion در دیکشنری تخصصی

gabion
[عمران و معماری] گابیون - سبد سنگ - توری پر از سنگ
[معدن] گابیون (ژئوتکنیک)
[خاک شناسی] گابیون
[آب و خاک] تور سنگ یا گابیون
[زمین شناسی] گابیون ، تورسنگ تور سیمی فلزی که از سنگ پر شده و مانند دیواره ای جهت تثبیت شیب ها و حفاظت از قسمت های هوازده خاک بر وری شیب نصب می گردد.
[آب و خاک] بند توری سنگ
[عمران و معماری] تشک گابیون
[زمین شناسی] دیوار سبدی

معنی کلمه gabion به انگلیسی

gabion
• earth-filled container used for military defense; stone-filled cylinder used as a foundation for dams and dikes

gabion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد عباسی
تورسنگ
نیکا0
سبد سنگ(سد های سنگی برای جلوگیری از فرسایش)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gabion

کلمه : gabion
املای فارسی : گابیون
اشتباه تایپی : لشذهخد
عکس gabion : در گوگل

آیا معنی gabion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )