برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

g th

/ˈdʒiː/ /dʒiː/

(noun) هفتمین حرف الفبای انگلیسی و لاتین (noun) صدای این حرف که در انگلیسی گاهی معادل "گ" (مثل go) و گاهی معادل "ج" (مثل gem) است (noun) (در فهرست‌ها و ردیف‌ها) رقم هفتم (noun) هر چیزی به این شکل :g

معنی کلمه g th به انگلیسی

g th
• family name (form of goeth); amon leopold g?th (1908-1946), born in vienna (austria), captain of the ss who was the commanding officer of the nazi concentration camp at plaszow

g th را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی g th

کلمه : g th
املای فارسی : گ وثامین
اشتباه تایپی : ل فا
عکس g th : در گوگل

آیا معنی g th مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )