برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

g force


(فیزیک و علوم فضایی) نیروی ژ،نیروی جی (واحد اندازه‌گیری میزان فشار وارده بر جسمی که شتاب آن در حال افزایش است) (با g کوچک هم نوشته می‌شود)

بررسی کلمه g force

اسم ( noun )
• : تعریف: (often l.c.) a unit of inertial stress on a body that is subjected to rapid acceleration, equal to about thirty-two feet per second per second.

واژه g force در جمله های نمونه

1. Spacecraft re-entering the earth's atmosphere are affected by g forces.
[ترجمه ترگمان]سفینه‌های فضایی وارد اتمسفر زمین شده، تحت‌تاثیر نیروهای گرم قرار گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]فضاپیمای مجددا به جو زمین وارد می شود توسط نیروهای g تحت تأثیر قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Twice centrifugation with 200× g force, 10 minutes and about 500 % concentration was the best.
[ترجمه ترگمان]دو بار سانتریفیوژ با نیروی ۲۰۰ * g، ۱۰ دقیقه و حدود ۵۰۰ درصد غلظت بهترین بود
[ترجمه گوگل]سانتریفوژ دو بار با قدرت 200 × g، 10 دقیقه و غلظت حدود 500٪ بهترین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Based on the analysis of stressful speech, an interesting fact that the different dimension of MFCC feature has different sensitivity of G force is found.
[ترجمه ترگمان]براساس تحلیل گفتار استرس زا، یک واقعیت جالب توجه دارد که بعد متفاوت ویژگی MFCC، حساسیت متفاوتی از نیروی G دارد
[ترجمه گوگل]بر اساس تجزیه و تحلیل گفتار تنش زا، واقعیت جالب است که ابعاد مختلف ویژگی MFCC دارای حساسیت متفاوت نیروی G است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is not ...

g force را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی g force

کلمه : g force
املای فارسی : گ فورکه
اشتباه تایپی : ل بخقزث
عکس g force : در گوگل

آیا معنی g force مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )