برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

g|l


مخفف: گرم در هرلیتر

g|l را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gl

کلمه : g|l
املای فارسی : گ|ل
اشتباه تایپی : ل|م
عکس g|l : در گوگل

آیا معنی g|l مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )