برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

Grammar

/ˈɡræmər/ /ˈɡræmə/

معنی: دستور زبان، گرامر، صرف و نحو، کتاب دستور، علم دستور
معانی دیگر: اصول اولیه ی هر دانش، کتاب دستور زبان

بررسی کلمه Grammar

اسم ( noun )
(1) تعریف: the study of formal aspects of language, such as sentence structure, the use and function of words, and word sounds.

- Grammar has generally been the primary focus for linguists.
[ترجمه ترگمان] به طور کلی دستور زبان شناسان بر زبان شناسان تاکید شده‌است
[ترجمه گوگل] گرامر به طور کلی تمرکز اصلی برای زبان شناسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the formal rules of a language, esp. those pertaining to sentence structure but also those pertaining to the formation and function of words and to those governing pronunciation.

- The grammar of English is very different from the grammar of Japanese.
[ترجمه ترگمان] دستور زبان انگلیسی بسیار متفاوت از دستور زبان ژاپنی است
[ترجمه گوگل] گرامر زبان انگلیسی بسیار متفاوت از دستور زبان ژاپنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: the application of these conventions and rules in speech or writing.

- The teacher explained how the grammar was incorrect in this paragraph.
[ترجمه ...

واژه Grammar در جمله های نمونه

1. grammar drills
تمرین‌های دستور زبان

2. contrastive grammar
دستور مقابله‌ای

3. normative grammar
دستور زبان هنجارگرا

4. the grammar of the theater
اصول ابتدایی هنر تئاتر

5. ignorance of grammar has always been a cause for opprobrium
جهل در مورد دستور زبان همیشه موجب تحقیر بوده است.

6. a law of grammar
قانون دستوری

7. don't be careless about grammar and punctuation!
در باره‌ی املا و نقطه گذاری بی دقتی نکن‌!

8. he is adept in grammar
او در دستور زبان ید طولایی دارد.

9. she tested them on grammar
آنها را از نظر دستور زبان امتحان کرد.

10. he regularly massacres the english grammar
او مرتبا گرامر انگلیسی را زیرپا می‌گذارد.

11. in this class the stress is on grammar
در این کلاس تاکید روی دستور زبان است.

12. He had great difficulty in English grammar.
[ترجمه ترگمان]او در کتاب دستور زبان انگلیسی مشکل بزرگی داشت
[ترجمه گوگل]او در گرامر انگلیسی خیلی دشوار ...

مترادف Grammar

دستور زبان (اسم)
grammar
گرامر (اسم)
grammar
صرف و نحو (اسم)
grammar
کتاب دستور (اسم)
grammar
علم دستور (اسم)
grammar

معنی عبارات مرتبط با Grammar به فارسی

(آمریکا - نادر) دبستان، مدرسه ابتدایی اموزشگاه لاتین ویونانی، دبیرستان
دستور زبان مبهم
دستور زبان زاینده (که با دستور زبان سنتی فرق دارد)، دستور زایشی
دستور زبان منظم
(دستور زبان) دستور لایه ای، دستور زبان رده به رده
دستور گشتاری، دستور زبان زایا گشتاری

معنی Grammar در دیکشنری تخصصی

grammar
[ریاضیات] دستور
[ریاضیات] دستور زبان مستقل از متن
[ریاضیات] دستور زبان حساس به متن، دستور وابسته به متن
[ریاضیات] دستور خطی چپ
[ریاضیات] دستور زبان ساختار جمله ای
[آمار] دستور زبان احتمالاتی
[ریاضیات] دستور زبان وابسته به متن خالص
[ریاضیات] دستور خطی راست

معنی کلمه Grammar به انگلیسی

grammar
• study of the structure of a language
• grammar is the rules of a language which describe how sentences are formed.
• you can also refer to someone's grammar when you are describing the way in which they either obey or do not obey the rules of grammar when they write or speak.
• a grammar is a book that describes the rules of a language.
grammar school
• elementary school or grade school (usa); high school, college preparatory school (britain)
• a grammar school is a school in britain for children aged between eleven and eighteen with a high academic ability.
comparative grammar
• relationship between grammar of different languages
normative grammar
• grammatical system which determines what are and are not proper standards for a language
transformational grammar
• "

Grammar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف نادری
به دلیل اینکه تلفظ انگلیسی این کلمه "گرامِر" است، گاهی اوقات املای این کلمه به صورت grammer نوشته می‌شود که اشتباه است. البته این چیزی است که در تمام دنیا رخ می‌دهد و مربوط به یک کشور خاص نیست و به نوعی اشتباه رایج(common mistake) تلقی می‌شود. بدین معنی که حتی اشتباه املایی این کلمه، در میان افرادی که زبان مادریِ آنها انگلیسی است نیز اتفاق می‌افتد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی grammar

کلمه : grammar
املای فارسی : گرامر
اشتباه تایپی : لقشئئشق
عکس grammar : در گوگل

آیا معنی Grammar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )