برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

Glucose

/ˈɡluːkoʊs/ /ˈɡluːkəʊs/

معنی: گلوکز
معانی دیگر: (شیمی آلی) گلوکز (ماده ای متبلور و شیرین که در میوه ها و عسل و خون به طور طبیعی یافت می شود)، o7 h12 c6

بررسی کلمه Glucose

اسم ( noun )
مشتقات: glucosic (adj.)
(1) تعریف: a form of sugar that occurs naturally in fruits, plants, and animal tissues; grape sugar.

(2) تعریف: a syrup consisting of dextrose, maltose, dextrine, and water, used in making candy, fermenting alcohol, treating tobacco, and tanning leather; starch syrup.

واژه Glucose در جمله های نمونه

1. Insulin is used to control the rise of glucose levels in the blood.
[ترجمه ترگمان]انسولین برای کنترل افزایش سطح گلوکز خون مورد استفاده قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]انسولین برای کنترل افزایش سطح گلوکز در خون استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The doctor injected glucose into his patient's veins.
[ترجمه ترگمان]دکتر گلوکز را به رگ‌های بیمارش تزریق کرد
[ترجمه گوگل]دکتر تزریق گلوکز را به رگ بیمار خود تزریق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The doctors revived her with injections of glucose.
[ترجمه ترگمان]پزشکان او را با تزریق گلوکز احیا کردند
[ترجمه گوگل]پزشکان او را با تزریق گلوکز زنده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A simple mixture of glucose and water can save lives in many parts of the world.
[ترجمه ترگمان]یک مخلوط ساده از گلوکز و آب می‌تواند زندگی‌ها را در بسیاری از نقاط جهان نجات دهد
[ترجمه گوگل]مخلوطی ساده از گلوکز و آب می تواند جانها را در بسیاری از نقاط جهان نجات دهد
[ترجمه شما ...

مترادف Glucose

گلوکز (اسم)
glucose

معنی Glucose در دیکشنری تخصصی

glucose
[علوم دامی] قند 6 کربنی
[شیمی] گلوکز (ماده اى متبلور و شیرین که در میوه ها و عسل و خون به طور طبیعی یافت می شود)
[نساجی] گلوکز

معنی کلمه Glucose به انگلیسی

glucose
• type of sugar (occurring in fruits, animal tissues and fluids)
• glucose is a type of sugar that gives you energy.

Glucose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
گلوکز:نوعی قند ساده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی glucose

کلمه : glucose
املای فارسی : گلوکز
اشتباه تایپی : لمعزخسث
عکس glucose : در گوگل

آیا معنی Glucose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )