برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Global New Thought

Global New Thought را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریــــــماه رفیعی
(انجمن) اندیشه های نوین جهانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Global New Thought مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )