برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Give someone a lift

Give someone a lift را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
1- کسی را با ماشین به جایی بردن البته در این کاربرد اول میتوان از ride هم استفاده کرد
Please give me a lift home
Or
Please give me a ride home
لطفا منو با ماشین به خانه برسانيد.
2- کسی را خوشحال کردن، باعث شادی کسی شدن،روحیه کسی را بالا بردن،
I was feeling sad until I spoke to her, she really gave me a lift
من غمگین بودم تا اینکه با او صحبت کردم، او واقعا منو شاد کرد!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Give someone a lift مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )