برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1428 100 1

Gill box

معنی Gill box در دیکشنری تخصصی

Gill box
[نساجی] گیل باکس - ماشین فتیله پشم
[نساجی] دستگاه خودکار یکنواخت کننده فیتیله پشم - گیل باکس یکنواخت کننده اتوماتیک فیتیله پشم
[نساجی] نوعی ماشین فتیله پشم که دو سری شانه بالائی و پائینی دارد
[نساجی] دستگاه فتیله پشم با شانه های فوقانی و تحتانی درهم
[نساجی] ماشین فتیله پشم که فقط یک سری شانه دارد

Gill box را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Gill box مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )