برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

Getaway

/ˈɡetəˌwe/ /ˈɡetəweɪ/

معنی: گریز، اغاز، دور شو، فرار، گمشو
معانی دیگر: (در مسابقه و غیره) آغاز، شروع، away get اغاز، برو

بررسی کلمه Getaway

اسم ( noun )
(1) تعریف: an escape, esp. from the police.
مشابه: escape

(2) تعریف: the opening portion of a race; takeoff.

(3) تعریف: a period of relaxing away from daily cares, or a place, such as a cabin or resort, for doing so.
مشابه: retreat
صفت ( adjective )
(1) تعریف: used for an escape, as a car.

- The police fired shots at the getaway car.
[ترجمه ترگمان] پلیس به سمت اتومبیل getaway شلیک کرد
[ترجمه گوگل] پلیس در اتومبیل اتفاقی عکس ها را اخراج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: concerning or used for a period of relaxation away from work or daily cares.

- a getaway weekend
[ترجمه ترگمان] یک تعطیلات آخر هفته
[ترجمه گوگل] تعطیلات آخر هفته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Getaway در جمله های نمونه

1. the prisoners made their getaway at night
زندانیان فرار خود را در شب به انجام رساندند.

2. They made their getaway along a pavement on a stolen motorcycle.
[ترجمه سهیلا] آنها با یه موتور دزدی از پیاده رو فرار کردند.
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در طول یک پیاده‌رو با یک موتورسیکلت دزدی، فرار کردند
[ترجمه گوگل]آنها گشت و گذار خود را در کنار یک موتورسیکلت به سرقت رفته رونق دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The gunmen made a getaway on foot.
[ترجمه سهیلا] مردان مسلح پیاده فرار کردند
|
[ترجمه ترگمان]مردان مسلح پیاده به راه افتادند
[ترجمه گوگل]مردان مسلح یک گام به گام پیاده روی کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The getaway car ...

مترادف Getaway

گریز (اسم)
escape , scuttle , allusion , getaway , evasion , flight , digression , jink , elusion , subterfuge , gink , guy , scamper , escapement , desertion , loup , truancy , sidestep
اغاز (اسم)
prime , inception , beginning , dawn , getaway , alpha , start , commencement , birth , aurora , authorship , outset , exordium , preface , instep , jump-off , lead-off , venue
دور شو (اسم)
getaway
فرار (اسم)
defection , breakaway , escape , getaway , hideaway , guy , bolter , runaway , fugitive , defector , deserter , escapement , desertion , scape , flyaway , lam
گمشو (اسم)
getaway , scat

معنی کلمه Getaway به انگلیسی

getaway
• escape, flight, fleeing
• used as a means of escape; used as a place of relaxation, used as a retreat
• when someone makes a getaway, they leave a place in a hurry, often after committing a crime; an informal word.
getaway car
• escape automobile, car used to escape the scene of a crime
make a getaway
• escape
make one's getaway
• escape

Getaway را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
=a short holiday
تعطیلاتی کوتاه
جعفر کوهی
A short trip
یک سفر کوتاه
Phoenix
1. An escape from a place
2. A short holiday

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی getaway

کلمه : getaway
املای فارسی : گتوی
اشتباه تایپی : لثفشصشغ
عکس getaway : در گوگل

آیا معنی Getaway مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )